Storcătorașul cel viteaz

Într-o dimineaţă de toamnă un Storcătoraș şedea fără vlagă pe blatul din bucătărie. Se plictisea îngrozitor pentru că nu avea absolut nimic de făcut. Tocmai atunci se întâmplă să treacă prin bucatărie un coș plin cu fructe care de care mai apetisante: mere, pere, portocale, banane, capșune, struguri și chiar și un pepene.

Vederea fructelor îl încântă pe Storcătoraș:

Te rog vino până la mine, dragul meu, invită el coșul, presimțind că ziua va deveni minunată.

Coșul se apropie anevoie de Storcătoraș din pricină că îi era tare greu să care toate acele minunății de fructe. Când ajunse aproape Storcătorașul îl rugă să îi arate toate fructele coapte și pline de vitamine. Le cercetă cu luare aminte, le cântări din priviri pe fiecare și pentru că nu se putea hotărâ pe care să o aleagă în cele din urmă le stoarse pe toate șapte de-a valma.

Sucul acesta cred că o să-mi ofere energie nu glumă! își zise Storcătorașul în sinea lui. Și o să-mi mai dea și putere!

Și imediat dispoziția Storcătorașului se schimbă. Din apatic și plictisit simți că se umple dintr-o dată de o voioșie de zile mari.

Da’ să știi că-mi ești voinic, măi băiete, se grozăvi el, admirându-și singur măiestria. O ispravă ca aceasta se cuvine să o afle îndată toată bucătăria!

Zis și făcut. Căută repede în sertarul cu etichete, luă una și o lipi de sine și scrise cu markerul cu litere de-o șchioapă: Șapte dintr-o storcătură!

 Dar ce, parcă bucătăria asta a noastră e de ajuns? continuă Storcătorașul să vorbească cu sine însuşi. Lumea întreagă s-ar cuveni să-mi ştie isprava, că doar nu e un fleac!

Așa că se hotărâ să plece degrabă în bucătăriile din întreag lume pentru a-și face cunoscută isprava. Drumul pe care îl apucă îl duse într-o bucătărie nou nouță pe al cărei blat domina un storcător uriaș cu o putere de 1500W, mai mult ca sigur achiziționat de la un magazin online. Storcătorașul se apropie de dânsul fără teamă și îi zise:

Bună ziua, frate! După cum văd, stai aici, la viaţă tihnită şi te mulţumeşti să măsori doar cu ochii lumea!

Uriaşul se întoarse cu dispreţ spre croitoraş și-i răspunse:

Cui spui tu frate, măi coate goale?! Nu vezi că ai numai 150W putere! Mai mare râsul.

Ce-ai spus?! Ia citeşte aici, ca să-ţi dai seama cu cine ai de-a face şi pe urmă să vorbim… se grozăvi Storcătorașul nostru şi-i arătă cu mândrie uriașului eticheta.

Uriaşul citi: Şapte dintr-o storcătură! dar  nu îl crezu în stare de asemenea faptă şi socoti de cuviinţă să-l pună la încercare. Luă cel mai verde și mai tare măr din fructieră și îl stoarse până la ultima picătură.

Hai, fă şi tu ca mine, de eşti chiar atât de voinic pe cât te lauzi! îl îndemnă uriaşul.

Numai atât?!… se miră sincer Storcătorașul. Păi aceasta-i o joacă de copil pentru unul ca mine!

Nici nu-şi termină bine vorbele că luă o sfeclă roșie și o mastică și o presă până o transformă  într-un suc sănătos și consistent.

Acum ce mai ai de zis? îl înfruntă Storcătorașul.

Uriaşul tăcu încurcat, dar parcă tot nu îi venea să creadă că micuțul acesta din fața lui era atât de puternic. Vezi bine, el nu știa că voinicul nostru avea axul din ultem. Şi ca să-l mai încerce încă o dată luă un mănunchi de iarbă de grâu, iarbă de lucernă și spanac și stoarse tot sucul din el până ce rămaseră numai codițele.

Hai să te văd acum de ce ești în stare! Să ne măsurăm în vitamine! zise uriașul, convins că firele de iarbă se vor răsuci și încurca și Storcătorașul  va trebui să renunțe rușinat.

Dar voinicul nostru nu se sperie. Luă buchetul de frunze și fire și le mastică pe îndelete, apoi le presă la rece, și scoase un suc atât de consistent și cu o culoare atât de proaspătă că îți venea să îl sorbi din priviri.

Uriașul mai că făcu scurt-circuit de ciudă și nici nu mai vru să măsoare cantitatea de vitamine. Pasămite băgase și el de seamă că sucul lui era aerat și înspumat și că sigur în toată viteza distrusese câțiva din nutrienți prin oxidare.

Așa că Storcătorașul socoti că trebuie să caute alte storcătoare de fructe  pe măsura vitejiei sale și plecă mai departe.

După ce colindă el prin fel şi fel de locuri, într-o zi se întâmplă să ajungă în bucătăria unui palat mare. Aici află că e jale male pentru că  Împăratul care conducea acele meleaguri își pierduse cea mai dragă dintre fiice: Sănătatea.  Şi îi mai află că, până atunci, oricine se încumetase să încerce să o găsească dăduse greș. Iar cine s-ar dovedi vrednic să o găsească Împăratul l-ar răsplăti pe măsura faptei lui vitejeşti şi i-ar da de soţie pe însuși Sănătatea şi drept zestre o viață lungă și activă.

Ei, aşa chilipir mai zic şi eu că-i de mine! Straşnic m-a mai nimerit! gândi Storcătorașul în sinea lui. Că, vezi dumneata, cu o domniţă frumoasă ca Sănătatea  şi c-o viață lungă și activă nu te prea întâlneşti la tot pasul!

Voinicul nostru porni cât mai degrabă spre dulapurile cu fructe și legume. Apoi se afundă în întunecimea lor şi începu să cerceteze cu de-amănuntul, ba în dreapta, ba în stânga, fiecare sertar până găsi toate fructele și legumele de care avea nevoie. Apoi începu din nou masticarea pe îndelete și presarea la rece până obținu o licoare fermecată cu care se înfățișă pe loc la împărat.

Mărite Împărate bea licoarea asta fermecată preparată de mine și într-un sfert de ceas, nici mai mult nici mai puțin, îți vei regăsi Sănătatea.

Împăratului nu-i prea venea a crede asemenea ispravă dar până la urmă, văzând și el inscripția de pe eticheta Sorcătorașului, își zise că nu e bine de glumit cu un asemenea viteaz și că oricum nu mai are ce pierde dacă încearcă. Așă că bău aromata licoare și se puseră cu toții pe așteptat.

Trecu sfertul de ceas și odată începu Împăratul să se simtă revigorat și energizat de credea că s-ar putea pune cu orice fiară și ar doborâ-o dintr-o lovitură. Și cum se minuna el de vigoarea miraculos dobândită apăru ca prin minune și Sănătatea.

Împăratul nu numai că se ținu de făgăduială dar îl puse pe Storcătoraș să se lege cu legământ că îi va face poțiunea fermecată în fiecare dimineață. Și uite așa s-a întâmplat că, Storcătorașul fermecat, din familia storcătoarelor cu presare la rece, rămase pe tronul împărătesc până la sfârșitul zilelor lui.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

1. Articol scris pentru Etapa II a competiției SuperBlog 2013.

Publicitate